Кафедра
комп'ютерних наук та інженерії програмного забезпечення

Широко профільна та практична освіта, адаптованість навчального процесу до вимог сучасного ринку праці. Проходження практик в провідних it-компаніях, банківських та державних митних структурах з можливістю подальшого працевлаштування

Studio.

Studio.

Можливість проходження
навчальних, виробничих та переддипломної практик у структурних підрозділах державних органів влади (митниці, ДФС, державних обласних адміністраціях тощо), компаніях, що надають митно-брокерські, логістичні та транспортно-експедиторські послуги, небанківських фінансово-кредитних установах та банках, відділах обробки інформації підприємств різних форм власності; фірмах, які займаються розробкою прикладного та програмного забезпечення; фірмах, що є провайдерами послуг Інтернет; фірмах, що надають послуги кабельного та супутникового телебачення, закладах готельно-ресторанного господарства країн світу.

Mission.

Можливість участі
у семінарах та тренінгах у сфері обслуговування (готельно-ресторанного бізнесу), ІТ-програмування та Net-технологій, Web-технологій та Web-дизайну, транспортних систем та інтеграції України в міжнародну транспортну систему, ділових комунікацій, комп’ютерних технологій, правових та соціальних аспектів захисту інформації та криптографії, економіки та бізнесу, менеджменту у сфері інформаційної безпеки, фінансів, права.